Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10080
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421039
Katalogové èíslo 74826
Název dokumentu Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
Anglický název Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
Datum vydání 01.12.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.15 - Oceli pro výztuž betonu
77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 100802005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21730ČSN P ENV 10080 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10080 Norma nahrazuje původní předběžnou ČSN P ENV 10080 z r.1997. Stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro výztuže betonových konstrukcí, dodávaných jako konečné výrobky ve tvaru tyčí, svitků (válcovaný drát, drát tažený) a rozvinutých výrobků, továrně vyrobených strojově svařovaných sítí a příhradových nosníků. Výrobky mají povrch se žebírky, s vtisky nebo hladký. Obsahuje termíny a definice, přehled použitých symbolů, označování, výrobu, provozní charakteristiky, hodnocení shody, zkušební postupy a ověřování a ustanovení týkající se směrnice EU pro stavební výrobky.