Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1307
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441307
Katalogové èíslo 74802
Název dokumentu Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
Anglický název Coal and coke - Method of preparation of common mixed samples
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28171ČSN 44 1307 1988
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1307 Tato norma stanoví zásady pro přípravu sesypových vzorků pro stanovení hodnot znaků jakosti finálních produktů uhlí a koksu ve zvolených časových obdobích.