Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62115
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361338
Katalogové èíslo 74690
Název dokumentu Elektrické hračky - Bezpečnost
Anglický název Electric toys - Safety
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti 21.02.2022
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 621152005
IEC 621152003
IEC 62115/A12004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88054ČSN EN 62115 2006Z121.02.2022
89793ČSN EN 62115 2006A221.02.2022
92744ČSN EN 62115 2006A1121.02.2022
97606ČSN EN 62115 2006A1221.02.2022
510634ČSN EN 62115 2006Z221.02.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50412ČSN EN 50088+A1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510633ČSN EN IEC 62115 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 62115 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností hraček, které mají nejméně jednu funkci závislou na elektrické energii.