Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14188-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736151
Katalogové èíslo 74672
Název dokumentu Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena
Anglický název Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14188-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17031ČSN 73 6242 1995
72639ČSN EN 14188-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14188-2 Tato norma specifikuje požadavky na běžné a pohonným hmotám odolné zálivky za studena pro použití do cementobetonových krytů pozemních komunikací, parkovištích a mostech, letištních a jiných dopravních ploch.