Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14188-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736151
Katalogové èíslo 74668
Název dokumentu Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka
Anglický název Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14188-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17031ČSN 73 6242 1995
71915ČSN EN 14188-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14188-1 Tato norma specifikuje požadavky na zálivky aplikované za horka běžné a odolné proti pohonným hmotám pro použití do spár cementobetonových krytů pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, mostů, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou.