Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1337-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736270
Katalogové èíslo 74616
Název dokumentu Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska
Anglický název Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
Datum vydání 01.12.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1337-32005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1337-3 Předmětem ČSN EN 1337- 3 pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu elastomerových ložisek včetně elastomerových ložisek s kluznými prvky podle ČSN EN 1337- 2. Tato část má 9 kapitol a 14 příloh (z toho 3 informativní) a přílohu ZA. Kapitola 4 stanoví požadavky na úroveň jakosti včetně nutných zkoušek, které jsou pak uvedeny v přílohách. Obsahem kapitoly 5 jsou pravidla navrhování elastomerových ložisek. Podstatnou částí této kapitoly je tabulka typů ložisek a standardní velikosti ložisek. Kapitola 6 určuje výrobní tolerance a kapitola 7 zvláštní požadavky pro výrobu ložisek. Součástí normy je i kapitola 8 pojednávající o hodnocení shody a kapitola 9 navazující na ČSN EN 1337-10 stanovující podmínky prohlídek elastomerových ložisek. Větší část příloh pojednává o metodách jednotlivých zkoušek. Příloha N stanoví způsob provádění výrobní kontroly u výrobce a konečně příloha ZA specifikující ustanovení této části normy, které odpovídají Směrnici EU o stavebních výrobcích.