Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 17123-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730220
Katalogové èíslo 74594
Název dokumentu Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery
Anglický název Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 6: Rotating lasers
Datum vydání 01.12.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 17.180.30 - Optické měřicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 17123-62003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16272ČSN ISO 8322-6 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace