Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5852
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075852
Katalogové èíslo 744
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým řízením. Technické předpisy
Anglický název Liquid fuel burners with semi-automatic and automatic control. Technical regulations
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.06.2015
Datum úèinnosti 01.09.1974
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory JFH,NEI
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12227ČSN 07 5852 1973a01.06.2015
12228ČSN 07 5852 1973b01.06.2015
36575ČSN 07 5852 1973c01.06.2015
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24809ČSN 07 5853 1989
24810ČSN 07 5854 1989
Anotace

ČSN 07 5852 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým řízením, včetně hořáků kombinovaných o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW. Platí i pro olejovou část hořáků kombinovaných. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití jako zdroj tepla pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části a výčtu použitých symbolů a značek obsahuje všeobecné a technické požadavky na hořáky - kap. II a III - (v tom i funkční a bezpečnostní požadavky v čl. 150 až 199) a podmínky pro provádění zkoušek a jejich vyhodnocování - kap. IV. (Kap. II, III a IV byly - ve smyslu "změny c/" - zrušeny ČSN 07 5803 a ČSN 07 5804.) ČSN 07 5852 byla schválena 28.3.1973 a nabyla účinnosti od 1.9.1974. "Změnou a)-1/1979" se s účinností od 1.5.1979 mění čl. 5 e). "Změnou b)-8/1979" se s účinností od 1.1.1980 mění čl. 179 a 180. "Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.