Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16484-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738521
Katalogové èíslo 74381
Název dokumentu Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce
Anglický název Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16484-3 2005
ISO 16484-32005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace