Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14154-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 257811
Katalogové číslo 74364
Název dokumentu Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Water meters - Part 1: General requirements
Datum vydání 1.11.2005
Datum ukončení platnosti 1.11.2007
Datum účinnosti 1.12.2005
Věstník vydání (měs/rok) 11/05
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova indikační zařízení,indukční vodoměr,jmenovitá velikost,jmenovitý tlak,klasifikace,kompaktní měřidlo,metrologické požadavky,nejistota měření,nejvyšší dovolená teplota,nejvyšší dovolený pracovní tlak,největší dovolená chyba,objemový vodoměr,ověřování,označení měřidla,plombování,počitadlo,proteklý objem,průtok,přechodový průtok,přetěžovací průtok,přímá délka potrubí,rozsah průtoku,snímač průtoku,soustředné měřidlo,stanovené pracovní podmínky,studená pitná voda,teplá voda,tlaková ztráta,trvalý průtok,usměrňovač proudění,vlastnosti,vodoměr,zkoušení schvalování typu
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14154-12005
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
79669ČSN EN 14154-1+A1 2007
Anotace

ČSN EN 14154-1 Tato norma platí pro vodoměry založené na mechanickém principu, určené pro použití v bytech, obchodech, lehkém průmyslu a v průmyslu. Stanovuje požadavky a postupy certifikace pro vodoměry, bez ohledu typ vodoměru použitého k měření skutečného objemu studené pitné vody nebo teplé vody proteklého zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje integrovaný objem. Norma také platí pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody. Norma poskytuje metrologické požadavky na elektronická pomocná zařízení, pokud jsou předmětem metrologické kontroly. Pravidla pro pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměru.