Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1504-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732101
Katalogové èíslo 74123
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding
Datum vydání 01.03.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1504-42004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73992ČSN EN 1504-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1504-4 V normě jsou definovány požadavky na identifikaci, použití (včetně životnosti) a bezpečnost výrobků a systémů pro konstrukční spojování, které se používají na konstrukční spojování zesilujících materiálů ke stávající betonové konstrukci, včetně: 1) Lepení vnějších příložek z oceli nebo jiných vhodných materiálů (např. kompozit zesílených vlákny) na povrch betonových konstrukcí za účelem zpevnění, včetně vrstvení příložek při těchto aplikacích. 2) Spojování ztvrdlého betonu se ztvrdlým betonem, což je běžné při použití prefabrikovaných dílců pro opravy a zesilování. 3) Odlévání čerstvého betonu na ztvrdlý beton s použitím lepením pojeného spoje, kde tento tvoří část konstrukce a je požadováno kompozitní působení. Požadavky na použití uvedené v této části této normy nemohou být použity při vysoce speciálních aplikacích v extremních podmínkách prostředí, např. použití při velmi nízkých teplotách, ani nemohou pokrýt speciální případy jako např. náhodné vlivy, např. namáhání v důsledku dopravy nebo mrazu nebo při zatížení v důsledku zemětřesení, kde je nutno použít specifické požadavky.