Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 74101
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Datum vydání 01.09.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.10.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výrobky válcované za tepla,normalizačně válcované oceli konstrukční oceli,normalizačně žíhané oceli,svařitelné jemnozrnné oceli,technické dodací podmínky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-32004
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97999ČSN EN 10025-3 2005Opr.101.03.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17408ČSN EN 10113-1 1995
17409ČSN EN 10113-2 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508784ČSN EN 10025-3 2020
Anotace

ČSN EN 10025-3 Tato část normy spolu s části 1, blíže určuje požadavky na za tepla válcované ploché a dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních (stavebních) ocelí dodávané ve stavu normalizačně žíhaném/normalizačně válcovaném stavu, ) v tloušťce 250 mm pro jakosti S275, S355 a S420 a v tloušťce 200 mm pro jakost S460. Kromě ocelí podle EN 10025-1:2004 jsou v tomto dokumentu předepsány oceli pro použití zejména v silně zatížených svařovaných částech stavby jako například, mosty, vrata plavebních komor, zásobní nádrže, zásobovací nádrže na vodu, atd., určené pro práci za okolní a nízké teploty. Dokument neplatí pro výrobky s povlaky nebo pro ocelové výrobky pro všeobecné ocelové konstrukce podle norem a návrhů norem uvedených v bibliografii.