Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 74099
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
Datum vydání 01.09.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.10.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výrobky válcované za tepla,konstrukční oceli,svařitelné jemnozrnné oceli,technické dodací podmínky,termomechanicky válcované
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-42004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17408ČSN EN 10113-1 1995
17426ČSN EN 10113-3 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508783ČSN EN 10025-4 2020
Anotace

ČSN EN 10025-4 Tato část normy spolu s části 1, blíže určuje požadavky na za tepla válcované ploché a dlouhé výrobky ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních (stavebních) ocelí ve stavu po termomechanickém válcovaní, v tloušťce 120 mm pro ploché výrobky a 150 mm pro dlouhé výrobky Kromě ocelí podle EN 10025-1:2004 jsou v tomto dokumentu předepsány oceli zejména pro použití v silně zatížených svařovaných částech stavby jako například, mosty, vrata plavebních komor, zásobní nádrže, zásobovací nádrže na vodu, atd., určené pro práci za okolní a nízké teploty. Dokument neplatí pro výrobky s povlaky nebo pro ocelové výrobky pro všeobecné ocelové konstrukce podle norem a návrhů norem uvedených v bibliografii.