Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-713
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 74096
Název dokumentu Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations and locations - Section 713: Furniture
Datum vydání 01.10.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2018
Datum úèinnosti 01.11.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
97.140 - Nábytek
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrické instalace budov,nábytek s vestavěnými elektrickými rozvody včetně elektrických spotřebičů,zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 364-7-7131996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504249ČSN 33 2000-7-713 2018
Anotace

ČSN 33 2000-7-713 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné pro elektrická zařízení nábytku ( včetně vestavěného nábytku), která jsou připojena k elektrické instalaci budovy. Příkladem tohoto nábytku jsou postele, policové skříně, vitríny, výkladní skříně, propagační skříňky, psací stoly, katedry, přednáškové pulty, ve kterých jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou například svítidla, zásuvky, spínače, a kde jsou provedeny elektrické rozvody.