Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1124-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132220
Katalogové èíslo 74024
Název dokumentu Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti
Anglický název Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
Datum vydání 01.10.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
23.040.60 - Příruby, spojky a spojovací části
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova armatury a potrubí,kované a svařované,požadavky,trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod,tvarovky T a Y lisované,zkoušení a řízení jakosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1124-11999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74355ČSN EN 1124-1 2005A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57910ČSN EN 1124-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1124-1 Tato norma stanovuje požadavky, zkoušky a řízení jakosti pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem používané pro odvádění splaškových (domovních) odpadních vod, povrchových a podzemních vod v potrubních systémech provozovaných gravitačně nebo při nízkém přetlaku.