Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50290-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347820
Katalogové èíslo 73917
Název dokumentu Komunikační kabely - Část 1-2: Definice
Anglický název Communication cables - Part 1-2: Definitions
Datum vydání 01.08.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.33 - Telekomunikace. Technika pro audio a video (názvosloví)
33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova definice,komunikační kabel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50290-1-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50290-1-2 Tato norma uvádí termíny a definice pro návrh, konstrukci, zkoušky a instalaci symetrických, koaxiálních a optických kabelů používaných pro infrastrukturu komunikačních a řídicích sítí. Tyto definice platí pro soubor norem ČSN EN 50290 a ČSN EN 50289 a všechny příslušné specifikace kabelů.