Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 73814
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Datum vydání 01.09.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.10.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.45 - Nelegované oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Ocelové výrobky,balení,chemické složení,jakostní stupně,konstrukční oceli,kontrola,mechanické vlastnosti,mechanické zkoušky,nelegované oceli,označování,označování štítky,výrobky válcované za tepla
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-22004
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79479ČSN EN 10025-2 2005Opr.101.03.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19640ČSN EN 10025+A1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508785ČSN EN 10025-2 2020
Anotace

ČSN EN 10025-2 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu ČSN EN 10025-2. Tato 2. část dokumentu doplňuje část 1 ČSN EN 10025-1 o technické dodací podmínky na ploché výrobky, dlouhé výrobky a předvalky, které jsou určené pro další zpracování na ploché a dlouhé výrobky, válcované za tepla z nelegovaných jakostních ocelí vyráběných podle značek ocelí a jakostních stupňů uvedených v této normě. V tomto dokumentu jsou také uvedeny tři oceli na strojní součásti. Tento dokument neplatí pro konstrukční duté profily a trubky (viz EN 10210-1 a EN 10219-1). Tyto technické dodací podmínky platí pro dlouhé výrobky v tloušťkách od 3 mm do 150 mm z oceli S450J0. Technické dodací podmínky platí pro ploché a dlouhé výrobky všech ostatních značek ocelí a jakostních stupňů v tloušťkách do 250 mm. Kromě toho tyto technické podmínky platí pro ploché výrobky jakostních stupňů J2 a K2 v tloušťkách do 400 mm.