Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 10226-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 014032
Katalogové číslo 73792
Název dokumentu Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry
Anglický název Pipes threads where pressure tight joint are made on the threads - Part 3: Verification by means of limit gauges
Datum vydání 1.8.2005
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.9.2005
Věstník vydání (měs/rok) 8/05
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.040.30 - Speciální závity
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Závit,délka zašroubování,hladký kuželový kroužek,kalibr,kontrola mezními závitovými kalibry,kuželový závitový trn s úplným profilem,ověřovací kuželový závitový trn se zkráceným profilem,ověřovací válcový závitový kroužek se zkráceným profilem,profil závitu,rozměry,tolerance,trubkové závity pro spoje těsnící na závitech,trubkový závit,vnitřní válcové závity,vnější kuželové závity,válcový závitový kroužek,závit s neúplným profilem
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 10226-32005
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10226-3 Tato norma stanovuje proces, kterým se na součástech potrubních systémů a dalších výrobcích kontrolují pomocí mezních závitových kalibrů vnější a vnitřní kuželové závity a vnitřní válcové závity, jejichž rozměry a tolerance jsou podrobně stanoveny v EN 10226-1 a prEN 10226-2. Popsaný systém kontrolování kalibry nemusí být vhodný, bez zvláštních opatření, pro kontrolu závitů na plastových výrobcích vyráběných vstřikováním. Tato norma neobsahuje všechny nezbytné požadavky týkající se úplné kontroly jakosti a rozměrů závitů. K zajištění dokonalé shody s EN 10226-1 a prEN 10226-2 je nutná doplňková kontrola nástrojů a zařízení a vizuální kontrola během výroby; například délku využitelného závitu na součástech s vnitřním závitem je nutné kontrolovat přímým měřením. V příloze A je uveden přehled kalibrů obsažených v této normě, včetně informace o vlastnostech závitů, které jsou jednotlivými kalibry kontrolovány, a identifikačních čísel kalibrů. V případě pochybnosti o shodě s požadavky EN 10226-1 a prEN 10226-2 se kalibry uvedené v této části EN 10226 považují za rozhodující pro vlastnosti závitu, které se těmito kalibry na součásti kontrolují.