Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50349
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330501
Katalogové èíslo 73779
Název dokumentu Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace
Anglický název Qualification of electrical installation contractors
Datum vydání 01.10.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova definice,doba platnosti certifikátu (osvědčení),dodavatel elektroinstalace,generální dodavatel,kritéria a postupy,kvalifikace,kvalifikační certifikát (osvědčení),kvalifikační orgán,kvalifikační registr (rejstřík),kvalifikovaný dodavatel,oprávněný orgán,právní zástupce,uznání,výbor pro kvalifikaci,výbor pro odvolání,výběr,žadatel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 503492004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50349 Tato technická specifikace určuje definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se k systému kvalifikace podniků dodávajících elektroinstalace. Tento kvalifikační systém zahrnuje elektroinstalační práce včetně dodávky zařízení. Výrobní proces takového zařízení je z tohoto systému vyloučen.