Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12337-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701050
Katalogové èíslo 73760
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
Anglický název Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Datum vydání 01.08.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kvalita,Shoda,Sklo
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12337-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12337-2 Tento dokument se týká hodnocení shody a řízení výroby plochého chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla pro použití ve stavebnictví.