Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10204
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420009
Katalogové èíslo 73685
Název dokumentu Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Anglický název Metallic products - Types of inspection documents
Datum vydání 01.08.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
77.140.01 - Výrobky ze železa a oceli obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kovové výrobky,druhy dokumentů kontroly,inspekční certifikát,nespecifikovaná kontrola,postupy sledovatelnosti,předpis na výrobek,specifikovaná kontrola,zkušební zpráva,zprostředkovatel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 102042004
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93780ČSN EN 10204 2005Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15188ČSN EN 10204 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10204 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu ČSN EN 10204. Tato evropská norma definuje různé druhy dokumentů kontroly, poskytované odběrateli v souladu s dohodami uzavřenými při objednávání pro dodávku všech kovových výrobků, např. plechů, výkovků, odlitků, vyrobených jakýmkoliv způsobem. Tuto normu je možno použít i pro nekovové výrobky.