Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10163-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420017
Katalogové èíslo 73664
Název dokumentu Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
Anglický název Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
Datum vydání 01.07.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Dodací podmínky,jakost povrchu,necelistvosti,nedokonalosti,plechy,vady,vybrušování a zavařování,široká ocel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10163-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16291ČSN EN 10163-2 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10163-2 Spolu s první částí tento dokument stanoví dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných plechů a široké oceli v tloušťkách 3 mm <= t <= 400 mm. Obsahuje požadavky na druh, dovolenou hloubku a přípustnou velikost ovlivněné povrchové oblasti a na požadavky oprav vybrušováním a/nebo zavařením,