Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10163-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420018
Katalogové èíslo 73662
Název dokumentu Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
Anglický název Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections
Datum vydání 01.07.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10163-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16290ČSN EN 10163-3 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10163-3 Spolu s první částí tento dokument stanoví dodací podmínky pro jakost tyčí tvarových a platí pro všechny povrchy vyjma hran. Obsahuje požadavky na druh, dovolenou hloubku a přípustnou velikost ovlivněné povrchové oblasti a na požadavky oprav vybrušováním a/nebo zavařením,