Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15652
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 323215
Katalogové èíslo 73654
Název dokumentu Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem
Anglický název Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats
Datum vydání 01.07.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2018
Datum úèinnosti 01.08.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Malé plavidlo,dálkové ovládání,energie rázu,kormidelní kolo,kormidelní páka,kormidlovací zařízení,lanovod,malý člun s vodometem,minimální funkční způsobilost,panel ovládání,ráz,soustava kormidlování,součásti ovládání,stanoviště ovládání,zatížením,zkouška na únavu,zkouška osovým,zkouška rázem,zkouška tečným zatížením,řídítka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 156522005
ISO 156522003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504277ČSN EN ISO 15652 2018
Anotace

ČSN EN ISO 15652 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky na konstrukci, ovládání a instalaci zařízení dálkového ovládání všech malých člunů s vodometem vážících méně než 1 000 kg, kromě vodních skútrů.