Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 314-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490173
Katalogové èíslo 73635
Název dokumentu Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení
Anglický název Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
Datum vydání 01.08.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Překližované desky,kvalita lepení,podíl porušení ve dřevě,smyková zkouška
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 314-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17941ČSN EN 314-1 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 314-1 Tento dokument definuje metody stanovení kvality lepení překližovaných desek včetně jádrových a složených.