Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 60034-17
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 73421
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání
Anglický název Rotating electrical machines - Part 17: Cage induction motors when fed from converters - Application guide
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160.30 - Elektromotory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Točivé elektrické stroje,asynchronní motory nakrátko napájené z měničů,návod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 60034-172004
IEC/TS 60034-172002
IEC/TS 60034-17/Cor.12002
IEC/TS 60034-17/Cor.22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 60034-17 Předmětem této technické specifikace je ustálený provoz asynchronních motorů nakrátko, náležejících do rozsahu platnosti IEC 60034-12, které jsou napájeny z měničů. Technická specifikace se vztahuje na provoz v celém rozsahu nastavení otáček, nezabývá se však rozběhem ani přechodnými jevy.