Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1908
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273011
Katalogové èíslo 73155
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Tensioning device
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2016
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní požadavky,hydraulická zařízení,napínací zařízení,osobní lanová dráha
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19082004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99319ČSN EN 1908 2016
Anotace

ČSN EN 1908 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro napínací zařízení pro lanové dráhy pro dopravu osob. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí. Tento dokument platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz lanového napínacího zařízení a kotvení zařízení osobních lanových drah. Zahrnuje požadavky mající vztah k zabránění úrazů a k ochraně pracovníků. Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy