Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12927-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273015
Katalogové èíslo 73132
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní požadavky,doprava,lana,montáž,napínání,osobní lanová dráha,skladování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12927-52004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508081ČSN EN 12927 2019
Anotace

ČSN EN 12927-5 Tato část normy EN 12927 specifikuje bezpečnostní požadavky na skladování, dopravu, pokládání a napínání lan pro zařízení osobní lanové dopravy. Zařazeny jsou také požadavky vztahující se na opravy a měření vykonaná na laně a na zaznamenávání stavu lana během a po položení lana. Jsou uvedeny bezpečnostní požadavky a opatření k omezení účinku nebezpečí vztahujících se k lanu a možných nebezpečí vyplývajících pro osoby a příslušenství během provozu. Norma se nevztahuje na zařízení pro dopravu nákladů ani na šikmé výtahy.