Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14374
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732839
Katalogové èíslo 72998
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky
Anglický název Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.080 - Dřevěné polotovary
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova charakteristická hodnota pevnosti a tuhosti,dýhy,hodnocení shody,kvalita lepení,mechanické zkoušení,modul,modul pružnosti ve smyku,měření hustoty,měření vlhkosti,označení,pevnost v ohybu,pevnost v tahu,pevnost v tlaku,pevnost ve smyku,počáteční zkoušky typu nebo posuzování,pružnosti,přirozená odolnost proti biologickému napadení,reakce na oheň,rozměry a tolerance,určený (jmenovitý) rozměr,uvolňování formaldehydu,vrstvené dřevo,vrstvené dřevo na nosné účely,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143742004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14374 Norma stanovuje požadavky na vrstvené dřevo pro nosné účely. Jsou uvedeny požadavky na výchozí materiál (dýhy), kvalitu lepení, rozměry a tolerance, požadavky na zkoušky (pevnosti, modulu pružnosti, hustoty a vlhkosti) a na deklaraci reakce na oheň, uvolňování formaldehydu a přirozené odolnosti proti biologickému napadení. Norma rovněž stanovuje postupy pro hodnocení shody a pro označení CE.