Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13107
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273018
Katalogové èíslo 72993
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2016
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní opatření,dokumentace,druhy,druhy zatížení,dynamické účinky,mezní stavy,ochrana pracovníků,osobní lanová dráha,stavební objekty,zatížení,únavové zatížení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131072004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98832ČSN EN 13107 2016
Anotace

ČSN EN 13107 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro pozemní stavby pro osobní lanovou dopravu. Požadavky této normy se vztahují na různé druhy zařízení a berou v úvahu jejich okolí. Obsahuje požadavky pro zabránění pracovních úrazů a k ochraně pracovníků. Neplatí ani pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy. Tato norma platí pro : - nové lanové dráhy;