Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13223
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273019
Katalogové èíslo 72991
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2016
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní zařízení,brzdy,hydraulická zařízení,lanové kotouče,lyžařské vleky,navíjecí pohony,nouzový pohon,osobní lanová dráha,pohon pro evakuaci,poháněcí zařízení,zařízení stanic,řídicí systémy
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132232004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98831ČSN EN 13223 2016
Anotace

ČSN EN 13223 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro mechanická a elektrická zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí. Tento dokument platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz mechanických a elektrických zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Obsahuje požadavky k zabránění pracovních úrazů a k ochraně pracovníků. Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy. Kapitoly 6 až 11 platí pro mechanická a elektrická zařízení pohonů. Kapitoly 12 až 20 platí pro ostatní mechanická zařízení.