Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 72987
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky
Anglický název Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-101: Subracks and associated plug-in units
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 6 mm (19 palců),Elektronická zařízení,kostry a souvisící zásuvné jednotky,mechanické konstrukce,systém nosných konstrukcí,řada 482
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1012004
IEC 60297-3-1012004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17590ČSN IEC 297-3 1995
21295ČSN EN 60297-4 1997
63444ČSN EN 60297-5-107 2001
63447ČSN EN 60297-5-103 2001
63448ČSN EN 60297-5-102 2001
63450ČSN EN 60297-5-100 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60297-3-101 Tato část normy zahrnuje základní rozměrové vztahy mezi kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu s řadou norem IEC 60297. Účelem této normy je specifikovat rozměry, které zabezpečí rozměrovou vyměnitelnost mezi kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami. Rozměry vztahující se ke konektorům jsou omezeny jen na kontrolu rozměrů. Mechanické a klimatické zkoušky se odkazují na IEC 61587-1. Zkoušky elektromagnetického stínění se odkazují na IEC 61587-3.