Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-103
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 72985
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík
Anglický název Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-103: Keying and alignment pin
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 6 mm (19 palců),Elektronická zařízení,klíčování,mechanické konstrukce,nastavovací kolík,nastavování kolíků,systém nosných konstrukcí,řada 482
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1032004
IEC 60297-3-1032004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60297-3-103 Tato část normy zahrnuje pouze doplňující rozměry kolíku a klíčovací části používané s kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu podle ČSN EN 60297-3-101. Lze ji také použít ve spojitosti s normou ČSN EN 60297-3-102.