Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17189
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 571604
Katalogové èíslo 72904
Název dokumentu Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda)
Anglický název Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat content (Reference method)
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.100.10 - Mléko a zpracované mléčné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova jedlý tuk,máslo,obsah tuku,roztíratelný tuk,stanovení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 171892003
ISO 171892003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69373ČSN EN ISO 17189 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17189 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu tuku v másle, emulzích jedlých olejů a v roztíratelných tucích