Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 607
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747704
Katalogové èíslo 72893
Název dokumentu Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení
Anglický název Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti 01.11.2023
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Okapový žlab,cizí znovupoužitý materiál,neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U),odpadní trubka (trouba, roura),pevnost v tahu,poměrné protažení při přetržení,přechodová tvarovka,recyklovaný materiál,rázová houževnatost,rázová houževnatost v tahu,spojovací konzola,teplota měknutí podle Vicata,vlastní,výrobní délka,výtok střešního žlabu (žlabové hrdlo),znovupoužitý materiál,žlabová spojka,žlabové čelo,žlabový roh
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6072004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20359ČSN EN 607 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517564ČSN EN 607 2023
Anotace

ČSN EN 607 Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro okapové žlaby a tvarovky vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odvod dešťové vody.