Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 72832
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy
Anglický název Communication systems for and remote reading of meters - Part 3: Dedicated application layer
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2014
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.70 - Aplikační vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94181ČSN EN 13757-3 2014
Anotace