Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14391
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 774002
Katalogové èíslo 72821
Název dokumentu Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy
Anglický název Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.120 - Plechovky. Tuby 
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Hmatatelná výstraha,Hrdlo límce,Obal,Rozměry symbolu,Tuba,Umístění symbolu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143912004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14391 Tato norma platí pro hliníkové tuby. Popisuje způsob a umístění hmatatelných výstrah podle EN ISO 11683 ve vztahu k průměrům tub.