Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730035
Katalogové èíslo 72773
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova charakteristické hodnoty zatížení,evropské mapy zatížení sněhem,mapa sněhových oblastí ČR,navátý sníh,nenavátý sníh,návrhové situace,objemová tíha sněhu,střechy,tvarové součinitele,zatížení sněhem
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1991-1-32003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90217ČSN EN 1991-1-3 2005Z4
92803ČSN EN 1991-1-3 2005Z5
85359ČSN EN 1991-1-3 2005Z3
85174ČSN EN 1991-1-3 2005Z 2
76935ČSN EN 1991-1-3 2005Z1
500076ČSN EN 1991-1-3 2005A1
73559ČSN EN 1991-1-3 2005NA ed. A01.07.2011
77411ČSN EN 1991-1-3 2005NA/Z1 ed. A01.07.2011
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85175ČSN EN 1991-1-3 2005Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69381ČSN EN 1991-1-3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76742ČSN 73 0035 1987
Anotace

ČSN EN 1991-1-3 ČSN EN 1991-1-3 přejímá evropskou normu EN 1991-1-3:2003 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem včetně jejích příloh A až E. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1991-2-3:1997 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-3: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů. Součástí ČSN EN 1991-1-3 je národní příloha NA k EN 1991-1-3, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky. Národní příloha obsahuje také Mapu sněhových oblastí na území ČR, která stanoví charakteristické hodnoty zatížení sněhem