Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 4122
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 313289
Katalogové èíslo 72744
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Anglický název Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
Datum vydání 01.07.2005
Datum ukonèení platnosti 01.12.2018
Datum úèinnosti 01.08.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 49.030.30 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova matice,samojistné matice,samojistné stopkové matice
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 41222004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67168ČSN EN 4122 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505522ČSN EN 4122 2018
Anotace

ČSN EN 4122 Tato norma stanoví požadavky na samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s postříbřeným závitem, třídy 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C, pro použití v letectví a kosmonautice.