Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13842
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 076010
Katalogové èíslo 72724
Název dokumentu Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů
Anglický název Oil fired forced convection air heaters - Stationary and transportable for space heating
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.100.40 - Otopná tělesa na kapalná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Ohřívače vzduchu,Spalování,Technické požadavky,Zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138422004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24776ČSN 06 1510 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13842 Tato norma stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na kapalná paliva pouze s hořáky na kapalná paliva s ventilátorem (dále jen ohřívače). Platí pro lokální a přenosné (pojízdné) ohřívače. A pro ohřívače určené pro venkovní použití. Ohřátý vzduch může být rozváděn pomocí potrubí nebo přímo do vytápěného prostoru. Pro účely tohoto dokumentu platí, že teplo vzniká spalováním kapalného paliva, jak je definováno v EN 267 (kapalné palivo o viskozitě od 1,6 mm2/s (cSt) až do 6 mm2/s (cSt), naměřené na vstupu do hořáku při teplotě 20 °C). Podle požadavku výrobce lze alternativně použít jako palivo petrolej, jak je definováno v EN 304. Může být rovněž použit petrolej o viskozitě od 1,3 mm2/s (cSt) do 2,9 mm2/s (cSt) naměřené na vstupu do hořáku při teplotě 20 °C, nebo jiná vhodná kapalná paliva.