Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 14507-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 852113
Katalogové èíslo 72714
Název dokumentu Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy
Anglický název Inhalational nitric oxide systems - Part 1: Delivery systems
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova monitor,monitor systému pro inhalační podávání oxidu dusnatého,podávací systém,podávací zařízení,systém napájení,systém pro inhalační podávání oxidu dusnatého,zařízení pro inhalační podávání oxidu dusnatého
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 14507-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 14507-1 Tato předběžná norma je tvořena dvěma částmi, a to pro podávací systémy a pro systémy napájení. Tato část stanovuje zvláštní požadavky na podávací systémy inhalačních systémů pro oxid dusnatý a na jejich moduly. Platí pro přístroje, které mohou být dodávány ve složitých souborech, vestavěny do jiného zdravotnického přístroje, například do plicního ventilátoru, nebo jako samostatné přístroje v prostředích intenzivní péče, anesteziologie, pohotovosti a dopravy. Platí pro monitorování oxidu dusnatého a kyslíku podávaných pacientovi a dále klade důraz na minimalizaci tvorby oxidu dusičitého. Protože se uznává, že občas se objevují zlepšení a konstrukce, které poskytují výhody, ale specifická hlediska bezpečnosti, týkající se konstrukce nebo vlastností, pro ně dosud v této části CEN/TS 14507 nejsou, je nutné považovat uvedená hlediska bezpečnosti za minimální požadavky. Možná uspořádání systému jsou uvedena na obrázku.