Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730857
Katalogové číslo 72601
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Datum vydání 1.3.2005
Datum ukončení platnosti 1.10.2009
Datum účinnosti 1.4.2005
Věstník vydání (měs/rok) 3/05
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Zkoušení požární odolnosti provozních instalací,požární odolnost,těsnění prostupů
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1366-32004
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
71603ČSN EN 1366-3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
83997ČSN EN 1366-3 2009
Anotace

ČSN EN 1366-3 Tento dokument specifikuje metodu zkoušeni a kritéria hodnocení schopnosti systému těsnění prostupů zachovat požární odolnost dělicí konstrukce na té úrovni, na které byla před provedením prostupu instalace. Vyloučeny jsou komíny, vzduchotechnické systémy, požárně zatříděné vzduchotechnické potrubí, stanovené instalační potrubí, instalační kanály a šachty a potrubí pro odvod kouře. Podpěrné konstrukce jsou v tomto dokumentu používány k tomu, aby reprezentovaly dělicí konstrukce jako jsou stěny nebo stropy. Tyto napodobují vzájemné působení mezi zkušebním vzorkem a dělicí konstrukcí, do které má být těsnicí systém instalován v praxi. Tento dokument se používá ve spojení s EN 1363-1. Účel této zkoušky, popsané v tomto dokumentu, je posoudit: a) účinek těsnění na celistvost a izolační vlastnosti dotčených dělicích konstrukcí, b) celistvost a izolační vlastnosti systémů těsnění prostupu, c) izolační vlastnost prostupující instalace nebo instalací, a kde je to nutné, porušení celistvosti instalace. Nemohou být uváděny žádné informace ze zkoušek, týkajících se vlivu zabudování těchto prostupů a těsnicích systémů na nosnost dělicích konstrukcí. Záměrem těchto zkoušek není podávat hodnotové informace o rychlosti pronikání kouře a/nebo horkých plynů nebo pohybu a tvorbě kouře. Tyto jevy mohou být pouze uváděny v popisu všeobecného chování zkušebních vzorků během zkoušky. Tato zkouška nemůže nahrazovat jakoukoliv informaci o schopnosti systému těsnění prostupu přenášet napětí vyvolané pohybem nebo vyhořením prostupujících instalací. Vysvětlivky k této zkušební metodě jsou stanoveny v příloze A.