Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62270
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 085500
Katalogové èíslo 72513
Název dokumentu Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače
Anglický název Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based control
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.140 - Technika vodní energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova automatizace,centralizované řízení,data,databáze,dálkové řízení,elektrárna,firmware,generátor,hardware,lokální řízení,počítač,počítačová síť,programovatelný automat,sběr dat,software,systém automatizace,vodní,vodní turbína,řídicí jednotka,řízení pomocí počítače
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 622702004
IEC 622702004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62270 Norma stanovuje pokyny pro použití, projekty a realizaci systémů řízení pomocí počítače pro automatizaci vodních elektráren. Určuje funkční schopnosti, požadavky na provoz a rozhraní, úvahy o hardwaru, softwaru a zaškolení obsluhy. Obsahuje doporučení pro testování a převzetí systému. Nakonec jsou uvedeny současné praktické aplikace automatického řízení pomocí počítače.