Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14498
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732147
Katalogové èíslo 72508
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Volume and weight changes of injection products after air drying and water storage cycles
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova beton,injektáž,navlhání,objemové změny,ochrana betonu,oprava betonu,vysychání,zkušební metoda
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144982004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14498 Tato norma uvádí zkušební metodu pro stanovení změn objemu a hmotnosti injektážního výrobku po cyklech vysoušení na vzduchu a uložení ve vodě. Metoda je určena pro injektážní výrobky používané pro nabývající výplně trhlin, pórů a spár. Objem tělesa se stanovuje pomocí vážení na vzduchu a vážení ponořeného tělesa. Během zkoušky se tělesa souběžně podrobují dvěma různým režimům ošetřování a sledují se změny, které nastanou po 24 h od uložení směsi do formy a později.