Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1337-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736270
Katalogové èíslo 72474
Název dokumentu Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska
Anglický název Structural bearings - Part 6: Rocker bearings
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bodové vahadlo,deformace,drsnost povrchu,konstrukce,korozivzdoná ocel,kulová plocha,litá ocel,ložisko,most,protikorozní ochrana,přímkové vahadlo,shoda,smykový trn,trhlina,tření,uhlíková ocel,vahadlo,vahadlová deska,vahadlové ložisko,výstřednost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1337-62004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70747ČSN EN 1337-6 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1337-6 Předmětem této normy pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu vahadlových ložisek. Norma dále stanoví funkční požadavky, otáčivost, požadavky na materiály ložisek, uhlíkovou, korozivzdornou a litou ocel. Součástí normy je i hodnocení shody. Norma obsahuje přílohu A (normativní), uvádějící třídy kovových materiálů a odpovídající požadované parametry, přílohu B (informativní), která určuje systém řízení výroby a přílohu ZA (informativní) týkající se základních požadavků nebo ustanovení směrnic EU o stavebních výrobcích.