Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1649
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 977122
Katalogové èíslo 72425
Název dokumentu Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů
Anglický název AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.040 - Soubory znaků a kódování informací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aplikace symbolů,Aplikační normy,Automatická identifikace,Data pro zakódování,Etikety,Jakost symbolu,Optické parametry,Provozní aspekty,Sady znaků symboliky,Sběr dat,Snímání čárového kódu,Symboly čárového kódu,Technologie AIDC,Umístění symbolů,Vlastnosti symbolik,Volba symboliky,Čtení čárového kódu,Čárový kód
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16492004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1649 Norma specifikuje provozní aspekty, které ovlivňují čtení symbolů čárového kódu, které musí být uvažovány při přípravě aplikačních norem. Norma dále definuje subjekty, kterým jsou určeny aplikační normy, jestliže mají poskytovat praktický návod pro uživatelské obory, pro které byly připraveny. Zavedení technologie čárových kódů vyžaduje, aby původci značení čárovým kódem a ti, kteří si přejí používat čárové kódy pro snímání dat, která automaticky přiřazují k označené entitě, pracovali podle společné aplikační normy. Aplikační norma se může odvolávat na veřejně dostupné specifikace pro zdůraznění technických aspektů symbolů čárového kódu a pro zařízení pro jejich vytváření a čtení. Výrobci symbolů a ti, kteří si přejí číst tyto symboly, by si pomocí takových veřejně dostupných norem měli být vědomi požadavků, které musí být splněny při každém vytváření symbolu a rovněž musí být splněny zařízeními pro čtení symbolů, které specifikují pro příslušné systémy. Tento dokument rovněž poskytuje výrobcům značení čárovým kódem i výrobcům zařízení pro čtení čárového kódu požadavky, kterým tato zařízení musí vyhovovat pro tuto aplikaci. Tento dokument poskytuje prostředky pomocí kterých orgány, které vytvářejí aplikační normy pro průmysl, mohou zajistit, aby všechny příslušné technické požadavky byly respektovány v průběhu procesu vytváření norem. Zaváděná norma EN 1649:2004 obsahuje 20 stran anglického textu.