Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 85 5925
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 855925
Katalogové èíslo 72409
Název dokumentu Chirurgické nástroje – Chirurgické jehly
Anglický název Instruments for surgery - Surgical needles
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 11.040.30 - Chirurgické nástroje a materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Chirurgické nástroje,chirurgické jehly,dezinfekce,metody zkoušení,odolnost proti korozi,ouško jehly,pružnost jehel,sterilizace,technické požadavky,tvrdost jehel,čištění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31862ČSN 85 5925 1984
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 85 5925 Tato norma platí pro chirurgické jehly používané pro sešívání tkání při chirurgických operacích. Jehly jsou určeny pro jednorázové i opakované maximálně trojnásobné použití. Stanovuje typy a rozměry jehel, jejich označování, způsob přejímky, balení a skladování a informace poskytované výrobcem. Norma neplatí pro atraumatické a speciální jehly. V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN 85 5925 s uvedením ve Věstníku je navržen předpokládaný termín vyhlášení únor 2005.