Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 24 3325
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 243325
Katalogové èíslo 72403
Název dokumentu Otočné upínací hroty pro těžké upínání s vrcholovým úhlem 60° a 90°
Anglický název Live centres for heavy clamping with 60° and 90° point angle
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.060.20 - Dělicí a upínací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Obráběcí stroje,balení,nástroj,otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60° a 90°,označování,skladování,vyměnitelné vložky,značení,údržba
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 24 3325 Tato norma stanovuje hlavní rozměry otočných upínacích hrotů s vrcholovým úhlem 60°a 90° pro upínání těžkých obrobků na soustruzích. Hroty přesnosti extra se používají i k upínání obrobků na bruskách.