Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7765-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646003
Katalogové èíslo 72383
Název dokumentu Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda
Anglický název Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 1: Starcase methods (ISO 7765-1:1988)
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.140.10 - Fólie a desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Plasy,folie a tenké desky,metoda padajícího tlouku,rázová houževnatost,stupňovitá metoda
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 7765-12004
ISO 7765-11988
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31319ČSN ISO 7765-1 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7765-1 Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení energie, která způsobí porušení 50% zkušebních těles odebraných z plastové folie a desky s tloušťkou menší než 1 mm za definovaných podmínek rázu volně padajícího tlouku z definované výšky.