Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015259
Katalogové èíslo 72377
Název dokumentu Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Anglický název Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova označování produktů,podpůrná dokumentace,posuzování shody,prohlášení dodavatele o shodě,prohlášení o shodě,první strana
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 17050-22004
ISO/IEC 17050-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55580ČSN EN 45014 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Kromě toho, že tato dokumentace zvyšuje důvěru v prohlášení shody dodavatele, může pomoci příslušným pověřeným orgánům při jejich dozorových činnostech. Shodu produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, zákony a předpisy může být zapotřebí řádně doložit odpovědností dodavatele a to bez ohledu na příslušné průmyslové odvětví.